(skrive litt om blendig og fordelen med det)

– Hvor mye bør jeg drikke ?

Dersom du drikker 1 gang pr dag øker det ….